11. Sep 2020 6:25

Opravená strecha ZŠ energetikov

Počas letných mesiacov bola realizovaná ďalšia časť rekonštrukcie na strešnom plášti ZŠ energetikov.

V týchto dňoch bola dokončená zmluvne stanovená rekonštrukcia strešného plášťa na základnej škole nachádzajúcej sa na Ulici energetikov v časti Kopanice. Samotná rekonštrukcia strechy bola rozdelená na dve etapy. V roku 2019 sa realizovala rekonštrukcia strechy v pavilóne G v ktorom sa nachádza telocvičňa školy. V letných mesiacoch tohto roka bola dokončená rekonštrukcia strechy na pavilóne F v ktorom sú situované odborné učebne ako jazykové triedy a iné.

Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov – strecha F pozostávala z búracích prác, následne sa aplikovali strešné súvrstvia, oplechovanie atiky, úprava odvetrávania, osadenie nových vodorovných vpustí, inštalácia nového bleskozvodu. Cena diela bola zmluvne stanovená vo výške 65 064,44 eur.

Potreba rekonštrukcie vznikla z dôvodu poškodenia strešnej krytiny a nedostatočnej tepelnej izolácie, čo spôsobilo zatekanie do učební a telocvične školy.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…