7. Dec 2018 9:36

Odkúpenie piatej bytovky pre mladé rodiny

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili odkúpenie ďalších nájomných bytov. Konkrétne už ide o piaty bytový dom na Gazdovskej ulici. Financovanie bytového domu je plánované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto Prievidza zaradilo medzi svoje základné priority rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania.

Poslanci schválili na tento účel obstarať kúpou stavbu „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inžinierske siete – Bytový dom 5, Gazdovská ulica Prievidza“, ktorý v tomto roku realizuje stavebná spoločnosť TO-MY-STAV, s.r.o. Kanianka na vlastné náklady a v roku 2018 má mesto Prievidza zámer odkúpiť do svojho vlastníctva za pomoci využitia štátnych prostriedkov vo forme dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a poskytnutia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Stavba bude ukončená do konca roka 2018 vrátane vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Nový bytový dom je situovaný v blízkosti jestvujúcich štyroch nájomných bytových domov. Nájomný bytový dom je identický s jestvujúcimi nájomnými bytovými domami, ktoré sú postavené v tejto lokalite.

Dispozičné a technické riešenie bytového domu
Bytový dom je štvorpodlažný, pozostáva z dvoch identických sekcií. Každá sekcia má 12 bytových jednotiek a samostatný vstup.
Na prízemí bytového domu v každej sekcii sú navrhnuté nasledovné priestory :
-jeden jednoizbový byt (chodba, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa spojená s obývacou izbou)
-jeden jednoizbový byt (chodba, spoločné WC s kúpeľňou, kuchyňa spojená s obývacou izbou)
-jeden dvojizbový byt (spálňa, WC, kúpeľňa, chodba, kuchyňa spojená s obývacou izbou)
-spoločné priestory (pivnica – bicykle, pivnica – kočikáreň (priestor CO), kotolňa, technická miestnosť na umiestnenie elektromerov, priestor pod schodiskom.

Na II. až IV. poschodí sú navrhnuté tri bytové jednotky, dispozične riešené ako dva dvojizbové a jeden trojizbový byt. V každom z týchto bytov je riešené samostatné WC, chodba, kúpeľňa, loggia, kuchyňa s jedálenským kútom, obývacia izba, spálňa. V trojizbových bytoch je navrhnutá aj detská izba.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.