Za rok 2016/2017

Materská škola Ul. M. Mišíka ico_pdf_46
Materská škola Športová ulica
Materská škola Ul. M. Gorkého
Materská škola Nábr.sv.Cyrila
Materská škola Ul. A. Mišúta
Materská škola Ul. V. Clementisa
Materská škola Ul. J. Matušku
Materská škola Ul. D. Krmana
Materská škola Malonecpalská Ul. 206/37
Materská škola Ul. P. Dobšinského
Materská škola Ul. P. Benického

.