12. Jul 2019 7:09

Nový dvor pre škôlkarov

Školský dvor Materskej školy na Ulici Benického prešiel v poslednom období pozitívnymi zmenami vďaka realizácií projektov: ,,Hráme sa v prírode s NESTLÉ Slovensko s.r.o.“ a ,,S DM drogériou spoločne.“

Od spoločnosti NESTLÉ Slovensko s.r.o. škola získala 1 000,- eur. Cieľom projektu Hráme sa v prírode s NESTLÉ Slovensko s.r.o. sa zrealizovala:
– montáž lezeckej steny, ktorá je určená na rozvoj hrubej motoriky, významnou mierou prispieva k správnemu držaniu tela, umožňuje deťom učiť sa zvládnuť orientáciu v priestore, prekonávať prekážky rôznym spôsobom,
– vybudovanie hudobného centra, ktoré je určené na rozvoj sluchového vnímania, hudobnej sluchovej predstavivosti prostredníctvom alternatívnych hudobných nástrojov Dendrofonu a Bambusovej zvonkohry.

DM spoločne je iniciatíva podporujúca myšlienky dobrovoľníctva.

Škola získala finančnú podporu v hodnote 1 000,- eur. V dňoch 12. – 14. mája sa uskutočnili dobrovoľnícke aktivity na školskom dvore, ktorých sa zúčastnili dobrovoľníci s DM drogérie, rodičia a učiteľky materskej školy. Vybrúsili a natreli všetky drevené preliezačky, lavičky, altánok, zasadili novú zeleň, zrekonštruovali zelený záhon pri vstupe na školský dvor.

V areáli školy sa okrem spomínaných aktivít vybudoval „hmyzí hotel“, vtáčie búdky, pocitový chodník, bylinková záhrada, natrel sa plot, nainštalovali sa tienidlá na pieskoviská, zakúpil sa záhradný domček na uskladnenie pomôcok a športových potrieb.
„Cením si, že materská škola sa zapája do projektov, ktoré podporujú nielen pohybovú aktivitu detí, ale rozvíjajú aj ich fantáziu. Verím, že na novom školskom dvore si deti užijú veľa zábavy “ uzatvára viceprimátor Jelačič.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…