21. Jan 2013 7:28

Novozriadená komisia pre nakladanie s prebytočným majetkom

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 11.12.2012 schválilo uznesenie č. 396/12, ktorým bola zriadené 9-členná Komisia pre nakladanie s prebytočným majetkom mesta.

Komisia je dočasným iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý bude vykonávať svoju činnosť do 30. júna 2013. Medzi základné úlohy komisie patrí najmä vypracovávanie stanovísk a predkladanie návrhov a podnetov pre nakladanie s majetkom mesta Prievidza, ktorý je dlhodobo prebytočný, opakovane nepredajný, v havarijnom stave alebo ktorého údržba a ďalšia prevádzka je nehospodárna a neefektívna, alebo v krátkej budúcnosti taká bude.

Za členov komisie boli zvolení títo poslanci a zamestnanci mesta: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, Bc. Roman Hlaváč, Ing. Peter Petráš, Ing. Jozef Polorecký, Július Urík, JUDr. Róbert Pietrik a MVDr. Norbert Turanovič.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…