4. Nov 2020 14:34

Nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov obnovené

Mesto Prievidza spúšťa ďalšiu pomoc, zabezpečí nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta Prievidza.

Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.:
na tel. čísle: 0904 752 665 alebo e-mailom na adrese: potraviny@prievidza.sk.
Na týchto kontaktoch je obyvateľ povinný nahlásiť svoje údaje:
1. meno a priezvisko,
2. presnú adresu bydliska,
3. svoj telefonický kontakt,
4. nákupný zoznam.

Jeden nákup nesmie presiahnuť 5 kg. V rámci tejto sociálnej pomoci sa výlučne zabezpečujú: základné potraviny, hygienické potreby a voľnopredajné lieky.
Položky, ktoré nebudú zabezpečované: alkohol, cigarety, veľké balenia potravín

Objednávka a nákup do jednej domácnosti bude zabezpečovaná maximálne 2 razy do týždňa.
Na druhý deň po telefonickej objednávke poverená osoba MsÚ navštívi v čase od 7:00 h – 08:00 h domácnosti a preberie finančnú hotovosť od žiadateľov o nákup. Peniaze spolu prepočítajú a žiadateľ o nákup ich vydá poverenej osobe na protipodpis.

Nákupy sa vykonávajú v deň po prevzatí financií a v poobedných hodinách budú doručované do domácností. Poverená osoba MsÚ dodá nákup k dverám žiadateľa, odovzdá mu ho, zároveň spolu prepočítajú výdavok finančnej hotovosti. Na protipodpis bude výdavok vydaný žiadateľovi. Položky nákupu si poverená osoba MsÚ skontroluje a prípadné nezrovnalosti rieši na mieste so žiadateľom o nákup.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…