29. Oct 2018 8:18

Mestská polícia upozorňuje

Onedlho si opäť spoločne pripomenieme Pamiatku zosnulých.

Z hľadiska ochrany verejného poriadku to znamená zvýšený pohyb ľudí aj motorových vozidiel na cestách a v blízkosti cintorínov, čo prináša každoročne nejeden problém. Pre vodičov to znamená nájsť si vhodné miesto na parkovanie, pre seniorov napríklad bezpečné prekonanie cesty po priechode pre chodcov, cez ktorý ich ohľaduplní vodiči pustia. Pre návštevníkov cintorínov aj to, či sa kvety, vence a inventár na hroboch nestanú predmetom krádeže alebo vandalizmu.


Preto mestská polícia Prievidza aj tentoraz venuje zvýšenú pozornosť cintorínom na území mesta. Hliadková činnosťou je zameraná na predchádzanie krádežiam a poškodzovaniu majetku mesta a občanov. V tejto súvislosti upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby si v zaparkovaných vozidlách nenechávali cenné veci, drahé odevné zvršky, aktovky, kabelky a pod. Pred odchodom od vozidla tiež skontrolujte jeho uzamknutie, prípadne zaistenie proti samovoľnému pohybu. Pre vyťaženie parkovísk je namieste ohľaduplnosť pri zábere parkovacieho miesta, pri vjazde aj výjazde z parkoviska. Žiadame vodičov, aby boli najmä v blízkosti cintorínov opatrní a ohľaduplní voči chodcom!

V prípade, že zistíte na cintoríne alebo v okolí pohyb podozrivých osôb, neodkladne to oznámte na bezplatnú linku mestskej polície- číslo 159.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…