23. Jan 2013 14:48

Mestská polícia chráni majetok občanov mesta a podnikateľov

Mestská polícia v Prievidzi v poslednom období zaznamenáva rastúci trend záujmu o stráženie podnikateľských objektov ako aj objektov súkromných osôb prostredníctvom prevádzkovaného pultu centrálnej ochrany.

Od mája 2011 Mestská polícia v Prievidzi ochraňuje majetok s využitím ústredne zabezpečujúcej signalizáciu tzv. pultu centrálnej ochrany. Aj keď prvotným zámerom bolo ochraňovať hlavne majetok mesta, v poslednej dobe na mestskú políciu prichádzajú konatelia rôznych súkromných spoločností, podnikatelia a ďalší záujemcovia, ktorí od nás žiadajú aby sme strážili aj ich objekty. Oceňujeme záujem o poskytovanú službu aj zo strany podnikateľov a občanov mesta Prievidza, ktorí sa s dôverou obracajú na mestskú políciu pri ochrane ich majetku. Majitelia objektov, ktoré už strážime, hodnotia naše služby ako veľmi profesionálne. V súčasnej dobe mestská polícia stráži 81 objektov mesta Prievidza, občanov a podnikateľov,“ uviedol náčelník mestskej polície Ľubomír Pomajbo.

Pri ochrane majetku mesta, občanov a iného majetku mestská polícia využíva aj monitorovací kamerový systém, vďaka ktorému dokáže reagovať aj na prípadné poškodzovanie majetku, znečisťovanie verejného priestranstva alebo inú protiprávnu činnosť. To, že dokáže mestská polícia veľmi promptne reagovať, dokazuje viacero úspešných zásahov. Napríklad zadržanie bankového lupiča, ktorého hliadka Mestskej polície Prievidza zadržala ihneď po čine pri úteku z banky.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…