Názov: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza

Zmluva: 06.03.2013

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Prijímateľ: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Financovanie projektu: cena diela predstavuje 159 992,77 € z toho 151 992,97 € je nenávratný finančný príspevok a 7 999,8 € predstavuje spolufinancovanie mesta

Stručný popis projektu: Výsledkom projektu je kvalitná a úsporná sústava verejného osvetlenia, ktorá bude poskytovať bezpečné osvetlenie a zabezpečí úsporu nákladov mesta.
V rámci projektu bola zrealizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia spolu so zdrojmi boli vymenené rozvádzače za nové plastové skrine bez nutnosti zmeny miesta osadenia voči pôvodnému. Bola tiež realizovaná inštalácia moderného systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia. Výhodou regulácie bude možnosť reagovať na aktuálne požiadavky pre danú lokalitu vzhľadom na ročné obdobie, frekvenciu pohybu premávky po komunikácii, čím sa posilňuje tvorba úspory energie. Výmena svietidiel a zároveň svetelných zdrojov bola navrhnutá a uskutočnená na základe svetelno-technických výpočtov pre jednotlivé komunikácie.    

Miesto realizácie projektu:          mestoPrievidza

Dátum začatia realizácie projektu: 06/2014

Dátum ukončenia realizácie projektu: 09/2015

Užitočné odkazy:

Modernizácia verejného osvetlenia v meste | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza, 20.02.2013

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza , 09.11.2014

Projekt Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza ukončený | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza, 7.1.2015

(22) Nové osvetlenie už aj na Kopaniciach – YouTube, 29.04.2015