Informácia o podaných projektoch

Zoznam podaných projektov za rok 2013

 • Socha Jána Nepomuckého, A. Hlinku, Prievidza, pred domom piaristov
 • SENIORART II. – dramatoterapia pre seniorov
 • Tradičné umenie regiónu II.
 • Obrazozvuky – vizualizácia hudby, zhudobnenie obrazu
 • Oživujme verejný priestor
 • Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza
 • Športovo relaxačná zóna v Prievidzi
 • Revitalizácia športových ihrísk v Prievidzi

Zoznam projektov za rok 2012 /prebieha proces hodnotenia/

 • Rekonštrukcia Základnej školy na Malonecpalskej ulici na energeticky úsporný vzdelávací komplex – I. etapa
 • Vzdelávanie ako prostriedok aktívneho rozvoja
 • Kvalitné sociálne služby
 • Zlepšenie kvalitatívnych podmienok ovzdušia v meste Prievidza

Zoznam projektov za rok 2011

 • Príroda v našich rukách
 • Prírodné bohatstvo regiónu
 • Poznaj, chráň a počúvaj srdcom
 • Oáza oddychu
 • Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza – výmena svietidiel
 • Zelená záhrada
 • Zdravie ako životný štýl
 • Zdravie – naše bohatstvo
 • Je tisíc chorôb, ale len jedno zdravie
 • Uzatvorenie átria ZŠ J. P. Šafárika pre účely jeho využitia na výchovno- vzdelávací proces
 • Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ako súčasti Školského multifunkčného centra vzdelávania
 • Knižnica – miesto, kde získaš nové vedomosti i priateľov
 • Letom svetom s knihou pod pazuchou
 • Rozprávka – prameň radosti, krásy a dobra
 • Učíme sa nie len z kníh

Podrobný popis všetkých projektov za rok 2012/2013 si môžete stiahnuť tu …

Podrobný popis všetkých projektov za rok 2011 si môžete stiahnuť tu …