Schránka dôvery

V budove Mestského úradu v Prievidzi na Námestí slobody č. 14 sa pri mieste prvého kontaktu nachádza Schránka dôvery. Do schránky môžu obyvatelia odovzdávať svoje návrhy, podnety, pochvaly, kritiku. Schránka je pravidelne vyberaná a podnety zo strany verejnosti sa dostávajú konkrétnym adresátom.