RTV Prievidza

Mesto má 12,49% podiel na základnom imaní Regionálnej televízie Prievidza a pravidelne informuje svojich obyvateľov prostredníctvom televíznych reportáží, ktorých väčšinu je možné sledovať aj na internete na stránke www.rtvprievidza.sk.

Ukážka z RTV Prievidza: