Oficiálna stránka mesta

Spravodajský a informačný kanál mesta Prievidza, na ktorom nájdete všetky potrebné informácie zo spravodajstva, sociálnej sféry, nájomných bytoch, psoch v meste, civilnej ochrane a ďalšie potrebné tlačivá a formuláre. Ak niečo chcete zverejniť na stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk, napíšte email na info@prievidza.sk
Okrem získavania informácií uvedeným spôsobom môže každý obyvateľ získavať informácie priamo od samosprávy prostredníctvom sekcie „Napíšte nám“:

Každý záujemca môže vyjadriť svoj názor v diskusných fórach pod každým článkom v sekcii spravodajstva. Viď print sceen. K tomuto kroku je potrebné, aby diskutér mal vytvorené konto na sociálnej sieti Facebook: