16. Oct 2017 13:33

Mesto opäť odovzdalo mládeži permanentky na extraligu

Na spoločnom stretnutí s primátorkou si prevzali funkcionári a tréneri basketbalových klubov a volejbalového klubu Prievidza permanentky, vďaka ktorým bude môcť mládež bezplatne navštevovať extraligové zápasy basketbalu a volejbalu.

S ponukou zvýhodnených balíkov permanentiek sa na mesto obrátili zástupcovia seniorských celkov basketbalu a volejbalu, ktoré pôsobia v najvyšších slovenských súťažiach. Nám záleží na tom, aby bola naša športujúca mládež motivovaná k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov aj sledovaním kvalitných seniorských zápasov. Preto bol nákup permanentiek zapracovaný do návrhu zmeny rozpočtu aj pre rok 2017. Poslanci ho podporili, a tak sme mohli kúpiť permanentky pre mládež,“ uviedla prievidzská primátorka Katarína Macháčková, ktorá zároveň poďakovala funkcionárom oboch klubov za športovú výchovu mládeže.


„Veríme, že aj takýmto spôsobom prispejeme k zvýšenému záujmu mládeže o aktívne trávenie voľného času a zároveň spropagujeme oba extraligové športy – volejbal i basketbal, ktoré sa u nás hrajú na vysokej úrovni,“ dodal Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.
Mesto Prievidza tento rok podporilo VK Prievidza a BC Prievidza aj priamymi finančnými dotáciami.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…