19. máj 2010 13:19

MATEMATICKÁ TRIEDA pre žiakov 6. ročníka ZŠ

Si žiakom 5. ročníka ZŠ? Patrí matematika medzi tvoje obľúbené predmety? Nebol si prijatý na 8 – ročné gymnázium? Základná škola na Ul. Rastislavova v Prievidzi ti ponúka vhodnú alternatívu, ktorá ti dá šancu byť úspešnejší neskôr, napr. pri prijímacích skúškach na 4 – ročné gymnázium. Príď si s rodičmi do 28.

mája pre prihlášku do matematickej triedy na ZŠ Rastislavova a budeš zaradený do výberu žiakov pre danú triedu.
 • Výber žiakov sa uskutoční 10. júna o 9,00 hod. v školskej jedálni v podobe matematického testu zostaveného na základe učiva z 5. ročníka.
 • Drž sa hesla tejto školy: „Každý môže byť úspešný!“
 • KONTAKT: 046/5424064, Mgr. Róbert Tisaj, zástupca pre II. stupeň ZŠ

  Ďalšie aktuality

  Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

  25. Nov 2022 7:44
  Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  24. Nov 2022 12:26
  Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

  Seniori v Štarsburgu

  24. Nov 2022 8:14
  Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…