19. máj 2010 13:19

MATEMATICKÁ TRIEDA pre žiakov 6. ročníka ZŠ

Si žiakom 5. ročníka ZŠ? Patrí matematika medzi tvoje obľúbené predmety? Nebol si prijatý na 8 – ročné gymnázium? Základná škola na Ul. Rastislavova v Prievidzi ti ponúka vhodnú alternatívu, ktorá ti dá šancu byť úspešnejší neskôr, napr. pri prijímacích skúškach na 4 – ročné gymnázium. Príď si s rodičmi do 28.

mája pre prihlášku do matematickej triedy na ZŠ Rastislavova a budeš zaradený do výberu žiakov pre danú triedu.
 • Výber žiakov sa uskutoční 10. júna o 9,00 hod. v školskej jedálni v podobe matematického testu zostaveného na základe učiva z 5. ročníka.
 • Drž sa hesla tejto školy: „Každý môže byť úspešný!“
 • KONTAKT: 046/5424064, Mgr. Róbert Tisaj, zástupca pre II. stupeň ZŠ

  Ďalšie aktuality

  Stránkové dni a úradné hodiny

  5. Dec 2023 16:39
  Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

  Zjednosmernenie ulíc

  5. Dec 2023 14:31
  Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

  Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

  30. Nov 2023 14:05
  K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…