19. máj 2010 13:19

MATEMATICKÁ TRIEDA pre žiakov 6. ročníka ZŠ

Si žiakom 5. ročníka ZŠ? Patrí matematika medzi tvoje obľúbené predmety? Nebol si prijatý na 8 – ročné gymnázium? Základná škola na Ul. Rastislavova v Prievidzi ti ponúka vhodnú alternatívu, ktorá ti dá šancu byť úspešnejší neskôr, napr. pri prijímacích skúškach na 4 – ročné gymnázium. Príď si s rodičmi do 28.

mája pre prihlášku do matematickej triedy na ZŠ Rastislavova a budeš zaradený do výberu žiakov pre danú triedu.
 • Výber žiakov sa uskutoční 10. júna o 9,00 hod. v školskej jedálni v podobe matematického testu zostaveného na základe učiva z 5. ročníka.
 • Drž sa hesla tejto školy: „Každý môže byť úspešný!“
 • KONTAKT: 046/5424064, Mgr. Róbert Tisaj, zástupca pre II. stupeň ZŠ

  Ďalšie aktuality

  Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

  21. Mar 2023 12:56
  Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

  20. Mar 2023 14:55
  Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

  Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

  20. Mar 2023 9:20
  22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…