5. Apr 2012 8:46

Liturgické slávenia v Prievidzi počas Veľkej noci

Veriacim prinášame rozpis bohoslužieb, obradov a poklôn, ktoré sú naplánované na Veľkú noc v prievidzských kostoloch.

Farský kostol sv. Bartolomeja (Prievidza-mesto)

Zelený štvrtok 5.4.
Svätá omša o 18:00
Veľký piatok 6.4. Krížová cesta o 9:00
Obrady Veľkého piatku o 15:00
Poklona krížu do 21:00
Biela sobota 7.4. Ranné chvály o 7:00
Poklona do 17:45
Spievané vešpery o 18:00
Veľkonočná vigília o 18:30
Veľkonočná nedeľa 8.4. Sväté omše:
7:30 (s požehnaním jedál)
9:00 (s požehnaním jedál)
10:30
18:00
Veľkonočný pondelok 9.4. Sväté omše:
7:30
9:00
18:00

Kostol Najsvätejšej Trojice (kláštor piaristov)

Zelený štvrtok 5.4.
Svätá omša o 18.30
Veľký piatok 6.4. Obrady Veľkého piatku o 18.30
Biela sobota 7.4. Ranné chvály o 7.30
Veľkonočná vigília o 18:30
Veľkonočná nedeľa 8.4. Sväté omše
6.45
9.30
11.00
Veľkonočný pondelok 9.4. Sväté omše:
6.45
9.30
11.00

Farský kostol sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi (Zapotôčky)

Zelený štvrtok 5.4.
Svätá omša o 18:00
Veľký piatok 6.4. Krížová cesta o 10:00
Obrady Veľkého piatku o 15:00
Poklona krížu do 21:00
Biela sobota 7.4. Ranné chvály o 7:30
Poklona do 18:15
Veľkonočná vigília o 18:30
Veľkonočná nedeľa 8.4. Sväté omše:
8:00 (s požehnaním jedál)
10:00 (s požehn. jedál)
18:00 vešpery
18:30
Veľkonočný pondelok 9.4. Sväté omše:
8:00
18:00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (mariánsky na cintoríne)

Zelený štvrtok 5.4.
Krížová cesta o 24:00
Veľký piatok 6.4. Gréckokatolícke obrady Veľkého piatku o 12:00 (večiereň s uložením pláštenice do hrobu a poklona pri Božom hrobe)
Biela sobota 7.4.
Veľkonočná nedeľa 8.4.

Gréckokatolícke obrady vzkriesenia (utiereň vzkriesenia) o 6:05
Gréckokatolícka sv. liturgia s požehnaním veľkonočných jedál o 7:00

Svätá omša o 9:00

Veľkonočný pondelok 9.4. Svätá omša o 9:00

Evanjelický kostol v Prievidzi, Tajovského 27 (Zapotôčky)

Zelený štvrtok 5.4.
Veľký piatok 6.4. Služby Božie s Večerou Pánovou o 9.30
Biela sobota 7.4.
Veľkonočná nedeľa 8.4. Služby Božie o 9.30
Veľkonočný pondelok 9.4. Služby Božie o 9.30

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…