22. Dec 2023 9:38

Krajšie Vianoce aj vďaka mestu Prievidza


Rovnako, ako po iné roky, mesto Prievidza v tomto období myslí aj na skupiny obyvateľov, pre ktoré nie sú Vianoce až tak veselé. Spríjemniť sa ich snaží rodinám s ťažkým osudom i tým, ktoré majú deti zverené do náhradnej starostlivosti, či osamelo žijúcim seniorom.

Prievidzská samospráva pri príležitosti Vianoc poskytuje v tomto roku finančný príspevok pre 36 rodín s trvalým pobytom v meste Prievidza vo výške 150 €, ktoré majú deti zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti. Jedinou podmienkou je, aby mali uhradené finančné záväzky voči mestu Prievidza.

Rodiny, ktoré sa starajú o takto zverené deti, osobne privítala primátorka mesta v obradnej miestnosti Mestského domu v utorok 19. decembra 2023. Máme radosť, že aspoň takýmto spôsobom môžeme prispieť ku krajším Vianociam pre deti, ktorým život nadelil menej šťastia, ako by si zaslúžili.

Vybraným rodinám bolo na adresu trvalého pobytu zaslané oznámenie o priznaní finančného daru. Pri zostavovaní zoznamu na vyplácanie vianočného príspevku sociálne oddelenie úzko spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj s miestnym oddelením daní a poplatkov. Mesto Prievidza sa aj takýmto spôsobom snaží pomôcť svojim občanom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii a spríjemniť im tak prežitie vianočných sviatkov.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…