23. Sep 2016 11:27

Kosenie cintorínov

Technické služby mesta Prievidza – Stredisko pietnych služieb - zabezpečuje podľa časových možností a poveternostných podmienok kosenie cintorínov aj v prímestských častiach.

Cintorín v Malej Lehôtke bude v prípade priaznivého počasia kosený štvrtok 22. septembra od 08.00 do 12.00 a cintorín v Hradci bude kosený štvrtok 22. septembra od 12.00 do 16.00 a piatok 23. septembra 2016 v čase od 8.00 h.


Prosíme obyvateľov, nájomcov hrobových a urnových miest, aby boli zhovievaví a podľa možností si prekryli hrobové a urnové miesta. Kosenie medzi hrobmi sa vykonáva krovinorezom, pričom dochádza k úletu trávy do okolia i na hrobové a urnové miesta.

Správa cintorínov TSMPD

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…