8. Oct 2021 8:14

Investujú do opráv pamätníka SNP na Banskej

Mesto Prievidza bude spolufinancovať opravu základnej dosky pamätníka SNP na Banskej. Na túto investíciu boli vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu. Práce budú realizované ešte v tomto roku.

Obsahom stavebných prác bude celková rekonštrukcia spodnej základovej dosky a oddrenážovanie plochy okolo pamätníka. Na realizáciu investície bol mestu poskytnutý finančný príspevok na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch. Cena diela: 19 466,70 eur s DPH.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…