19. Dec 2023 14:24

INFORMÁCIA o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas vianočných sviatkov 2023/2024 


Oznamujeme verejnosti, že v súlade s Článkom 6  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk je stanovený  čas sprístupnenia pohrebísk na Mestskom cintoríne v Prievidzi na Mariánskej ulici verejnosti:

Od 24. decembra do 26. decembra 2023 t.j. počas vianočných sviatkov denne v čase od 08.00 hod. do 21.00 hod. 

Od 31.12. 2023 do  1.1.2024  a  dňa 6.1.2024 v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.

Cintoríny v mestských častiach Necpaly, Malá Lehôtka, Hradec a Veľká Lehôtka sú sprístupnené bez obmedzení.

Mimo prevádzkovú dobu je vstup na pohrebiská bez povolenia prevádzkovateľa pohrebísk zakázaný.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská dovolený len v sprievode dospelých osôb. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených  hodín bez osobitného upozornenia prevádzkovateľa.

PREDAJŇA kvetov a pietnych predmetov bude otvorená počas pracovných dní 27.- 29. decembra 2023 od 07.30 do 16.00. OBRADY sa budú konať len počas pracovných dní 27. – 29. decembra 2023 o 10.30, 12.00, 13.30 a 15.00 1.januára 2024 bude predajňa zatvorená a obrady sa konať nebudú.

Počas konania POLNOČNEJ SV. OMŠE dňa 31.12.2023 bude prístup ku Mariánskemu kostolu zabezpečený.

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…