10. Sep 2014 9:27

História Prievidze vo vedomostnej forme

Radnica mesta vydala zábavno - vedomostnú hru o meste Prievidza, jeho histórii, pamiatkach a výnimočných osobnostiach. Tešiť sa na ňu budú môcť hlavne žiaci prievidzských základných škôl, ktorí ju môžu využiť ako vedomostnú pomôcku pri vzdelávaní.

Mesto Prievidza pripravilo pre žiakov základných škôl ako aj širokú verejnosť vedomostnú hru pod názvom „Zábavné putovanie Prievidzou“. Hráči môžu získať poznatky a informácie o histórii mesta, jej významných obyvateľoch, ale aj o súčasnosti. Hru môžu hrať dvaja až šiesti hráči, pričom víťazom sa stáva hráč s najväčším počtom bodov, ktoré získa za správne odpovede na otázky o meste. Otázky hráčov stretávajú po imaginárnej prechádzke po zákutiach samotnej Prievidze pomocou hracej kocky a panáčikov. Ale viac informácií o pravidlách hry sa dočítate pri samotnej prechádzke Prievidzou.

RTV Prievidza

Zo spoločenskej hry sa ľudia môžu dozvedieť napríklad také informácie,  že Prievidza mala vo svojej histórii vlastného kata, čo v histórii nebolo samozrejmosťou, ale  aj to, ako sa volal niekdajší najvyšší dom v Prievidzi na konci Dlhej ulice, resp. kde sa nachádza a čo pripomína dlaždica s nápisom Magna Via pripomínajúca starú poštovú cestu, ako aj stovky ďalších faktov z minulosti i súčasnosti o Prievidzi a Prievidžanoch.

Distribúcia hry
Hra bude zdarma distribuovaná do základných škôl, ale niekoľko kusov bude k dispozícii aj pre širokú verejnosť. Ako uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková, „hru môžu hrať tak žiaci základných škôl, ale aj seniori a vôbec široká verejnosť. Ľudia ju budú môcť získať pri rôznych významných mestských a spoločenských podujatiach. Celkovo bolo vyrobených  500 kusov tejto spoločenskej hry.“

Tím pre prípravu hry
Ilustrácie k hre realizoval Ing. Arch. Pavol Borodovčák, grafické spracovanie zabezpečovala Ing. arch. Ingrid Krajčovičová. Odborná spolupráca pri tvorbe historického kontextu bola zabezpečovaná Jánom Sabom, garantom hry a Mgr. Pavlom Schmidtom. Vydavateľom hry je mesto Prievidza. Odborný tím pripravoval hru od začiatku roka 2014 a obsahuje stovky kresieb a faktov. Všetky štylizované kresby a pravidlá spoločenskej hry sú predmetom autorskoprávnej ochrany v zmysle platnej legislatívy SR.

Zo spoločenskej hry sa ľudia môžu dozvedieť napríklad také informácie, že Prievidza mala vo svojej histórii vlastného kata, čo v histórii nebolo samozrejmosťou, ale aj to, ako sa volal niekdajší najvyšší dom v Prievidzi na konci Dlhej ulice, resp. kde sa nachádza a čo pripomína dlaždica s nápisom Magna Via pripomínajúca starú poštovú cestu, ako aj stovky ďalších faktov z minulosti i súčasnosti o Prievidzi a Prievidžanoch.

Distribúcia hry
Hra bude zdarma distribuovaná do základných škôl, ale niekoľko kusov bude k dispozícii aj pre širokú verejnosť. Ako uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková, „hru môžu hrať tak žiaci základných škôl, ale aj seniori a vôbec široká verejnosť. Ľudia ju budú môcť získať pri rôznych významných mestských a spoločenských podujatiach. Celkovo bolo vyrobených 500 kusov tejto spoločenskej hry.“

Tím pre prípravu hry
Ilustrácie k hre realizoval Ing. Arch. Pavol Borodovčák, grafické spracovanie zabezpečovala Ing. arch. Ingrid Krajčovičová, Ing. arch.Danica Turčanová -hlavný zostavovateľ vedomostných otázok. Odborná spolupráca pri tvorbe historického kontextu bola zabezpečovaná Jánom Sabom, garantom hry a Mgr. Pavlom Schmidtom. Vydavateľom hry je mesto Prievidza. Odborný tím pripravoval hru od začiatku roka 2014 a obsahuje stovky kresieb a faktov. Všetky štylizované kresby a pravidlá spoločenskej hry sú predmetom autorskoprávnej ochrany v zmysle platnej legislatívy SR.


Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…