26. Feb 2023 13:22

Energetická úspora vďaka novému osvetleniu mesta

Mesto Prievidza plánuje vymeniť 485 ks starých žiarivkových svietidiel LV Modus a sodíkových svietidiel Malaga za LED svietidlá. Cieľom výmeny je zníženie nákladov na energiu.

Svietidlá sa budú vymieňať v  lokalite sídliska Sever na Ulici energetikov, uliciach Gorkého, Karasiny, Nováckeho a Terasy vrátane vnútroblokov, ďalej na sídlisku Nové Mesto a Zapotôčky, v lokalite okolo zimného štadiónu a v uliciach Átriová a Gazdovská.

Kompletnú výmenu svietidiel zabezpečia pracovníci TSMPD s.r.o. Prievidza ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia vo vlastnej réžii, za použitia vlastných vysokozdvižných plošín.

Vďaka výmene dôjde k zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zníženiu spotreby elektrickej energie, zvýšeniu životnosti svietidiel, zachovaniu účinnosti svietidla počas jeho životnosti, minimalizovanie vplyvov na životné prostredie. Zmení sa aj estetické pôsobenie – jednotnosť konštrukcie a tvaru svietidiel pri rôznych príkonov svietidiel, rôznorodosť voľby smerovania svetelného toku pre osvetľovanie komunikácii, chodníkov, cyklotrás, priechodov pre chodcov, parkovísk a podobne pri zachovaní jednotného dizajnu svietidla.

Obstarávacie náklady na svietidlá predstavujú odhadovanú čiastku vyše 86 000 € vrátane DPH, náklady na výmenu svietidiel predpokladáme vyše 8 000 €.

„Pri súčasných cenách elektriny očakávame návratnosť investície za necelých 6 rokov,“ konštatovala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová a dodala: „samozrejme výmenou sa znížia i samotné náklady na údržbu, nakoľko svietidlá majú 5 ročnú záruku. Poruchovosť a náklady na údržbu LED svietidiel  budú navyše aj po záruke citeľne menšie ako údržba viac ako 20-ročných žiarivkových a sodíkových svietidiel.“

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…