26. Feb 2023 13:22

Energetická úspora vďaka novému osvetleniu mesta

Mesto Prievidza plánuje vymeniť 485 ks starých žiarivkových svietidiel LV Modus a sodíkových svietidiel Malaga za LED svietidlá. Cieľom výmeny je zníženie nákladov na energiu.

Svietidlá sa budú vymieňať v  lokalite sídliska Sever na Ulici energetikov, uliciach Gorkého, Karasiny, Nováckeho a Terasy vrátane vnútroblokov, ďalej na sídlisku Nové Mesto a Zapotôčky, v lokalite okolo zimného štadiónu a v uliciach Átriová a Gazdovská.

Kompletnú výmenu svietidiel zabezpečia pracovníci TSMPD s.r.o. Prievidza ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia vo vlastnej réžii, za použitia vlastných vysokozdvižných plošín.

Vďaka výmene dôjde k zníženiu nákladov na údržbu verejného osvetlenia, zníženiu spotreby elektrickej energie, zvýšeniu životnosti svietidiel, zachovaniu účinnosti svietidla počas jeho životnosti, minimalizovanie vplyvov na životné prostredie. Zmení sa aj estetické pôsobenie – jednotnosť konštrukcie a tvaru svietidiel pri rôznych príkonov svietidiel, rôznorodosť voľby smerovania svetelného toku pre osvetľovanie komunikácii, chodníkov, cyklotrás, priechodov pre chodcov, parkovísk a podobne pri zachovaní jednotného dizajnu svietidla.

Obstarávacie náklady na svietidlá predstavujú odhadovanú čiastku vyše 86 000 € vrátane DPH, náklady na výmenu svietidiel predpokladáme vyše 8 000 €.

„Pri súčasných cenách elektriny očakávame návratnosť investície za necelých 6 rokov,“ konštatovala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová a dodala: „samozrejme výmenou sa znížia i samotné náklady na údržbu, nakoľko svietidlá majú 5 ročnú záruku. Poruchovosť a náklady na údržbu LED svietidiel  budú navyše aj po záruke citeľne menšie ako údržba viac ako 20-ročných žiarivkových a sodíkových svietidiel.“

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…