19. Apr 2023 12:52

EKOROK S NESTLÉ - VODA - živel, poklad a dar Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 21. apríla na Námestí slobody v Prievidzi uskutoční záverečná prezentácia environmentálneho vzdelávacieho projektu EKOROK s Nestlé. Témou 20. ročníka je Voda – živel, poklad a dar Zeme.

Cieľom projektu EKOROK s Nestlé je prehĺbiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, posilniť vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a realizovať aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní mesta Prievidza.

Samotný projekt pozostáva z troch častí – z plánov revitalizácie okolia vybraných škôl, zverejnenia ekoinformácií o aktivitách škôl zameraných na environmentálnu výchovu na webových stránkach jednotlivých škôl a zo záverečnej prezentácie na Dni Zeme.

Do projektu sa i tento rok zapojilo približne 3 000 detí zo siedmich základných škôl v Prievidzi. Okrem vzdelávania o dôležitosti a ochrane vody deti počas školského roka vykonávali rôzne aktivity – pozorovali život v prírode, prikrmovali vtáctvo, sadili kvety, učili sa filtrovať vodu, čistili okolia či zbierali odpad. O svojich environmentálnych aktivitách informovali všetky školy prostredníctvo svojich internetových stránok. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola dostanú na realizáciu svojich projektov aj finančnú podporu.

Počas záverečnej prezentácie projektov na námestí budú pripravené i stánky organizácií zaoberajúcich sa ochranou prírody, ktoré si pre deti pripravili rôzne výstavy, interaktívne hry, súťaže a tvorivé dielne. Deti sa môžu napríklad naučiť ako sa vyrába papier z tetrapakových obalov, techniku výroby hmyzích domčekov, či namaľovať pozdrav vode.

„Je úžasné, že tento rok tu máme už 20. ročník výnimočného projektu, ktorý učí naše deti chrániť jedinečnosť prírody vo všetkých jej podobách. Vďaka rôznym enviromentálnym aktivitám pod vedením trpezlivým pedagógov nám vyrastá ďalšia generácia, ktorá si bude vážiť svet okolo seba a čistý vzduch, priezračne rieky a lesy plné zvierat nebude brať ako samozrejmosť. Veľké poďakovanie patrí i firme Nestlé, ktorá tieto projekty financuje a ukazuje tak, že je zodpovednou firmou, pre ktorú udržateľný rozvoj nie je prázdnou frázou,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…