4. Jul 2013 11:42

Doplnok č.1 ktorým sa dopĺňa znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza Zverejnené: 26.6.2013

Doplnok č.1 ktorým sa dopĺňa znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza

celý dokument: ico_pdf_46

Doplnku č. 1 s vyznačením zmien (VZN v tomto znení bude platné 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli)

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…