25. Feb 2013 13:41

Doplníme vybavenie kultúrnych domov

V tomto období sa začína so zabezpečovaním doplnenia vybavenia kultúrnych domov v okrajových častiach mesta Prievidza inventárom a ďalšie úpravy priestorov.

Kultúrne a spoločenské stredisko zabezpečí pre kultúrne domy v okrajových častiach (Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec) potrebný inventár. Očakávame od toho, že sa zvýši komfort návštevníkov zariadení, medzi ktorých patria predovšetkým miestni obyvatelia. Práve oni už dlhodobo požadovali nové vybavenie. Pri rozhodovaní o tom, čo je najakútnejšie z hľadiska potrieb, sa brali do úvahy názory správkyň kultúrnych domov, predsedov denných centier a poslancov za príslušné mestské časti. Ako uviedla riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Petra Štefániková „práve oni vyvíjajú veľké množstvo aktivít v týchto priestoroch, priestory poznajú a vedie posúdiť opodstatnenosť jednotlivých nákladov. Po stretnutí so všetkými zainteresovanými sme spoločne vyhodnotili, ktoré predmety patria medzi najakútnejšie a odsúhlasili sme si aj vzhľadom na možnosti Kultúrneho a spoločenského strediska tie, ktoré budeme priebežne počas roka dopĺňať.“

V súčasnosti už priebežne dopĺňame a plánujeme naďalej dopĺňať najmä sklenený inventár, vybavenie kuchyniek riadom, obrusmi, čiže predmetmi, ktoré sa najčastejšie používajú.

Do kultúrnych domov v Hradci a Veľkej Lehôtke už boli zakúpené i nové elektrické sporáky. V kultúrnom dome v Hradci v spolupráci s poslancom a denným centrom sa pracuje na úprave priestoru, ktorý by v budúcnosti slúžil ako malá klubovňa.

V kultúrnom dome vo Veľkej Lehôtke je plánovaná v najbližších mesiacoch úprava pódia a parkiet, v Malej Lehôtke sa pripravuje nákup materiálu na úpravu stien. Práve tu je stále v riešení otázka zavedenia plynu z plynovej kotolne do kuchynky.

Pomocnú ruku pri úprave vnútorných priestorov prisľúbili v rámci svojich možností aj poslanci mestských častí.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.