25. Nov 2020 7:21

Deti, Corona a odpadky

Každé obdobie v dejinách má svoje zvláštnosti. Pandémia okolo Covid 19 priniesla rôzne opatrenia, nariadenia a obmedzenia, na ktoré sme neboli zvyknutí a bežný občan ich ani nepredpokladal. Kým život funguje normálne, na krízu ľudia nemyslia.

Uzavretie škôl, dištančné vyučovanie, uzavretie reštaurácií, balenie jedál do plastov a jedlo do ruky.. To, čo bolo ešte vlani jednou z alternatív pri stravovaní, dnes je každodennou realitou a často jedinou možnosťou sa najesť mimo domácnosti.
V poslednom čase sa MsP Prievidza zaoberá množstvom oznámení a prípadov znečisťovanie verejných priestorov alebo areálov škôl, ihrísk a podobne, kde sa zhromažďujú deti či dospelí. Tí spravidla konzumujú nápoje aj jedlá a obaly z nich ostávajú pohodené na zemi. Paradoxom je, že v mnohých prípadoch kúsok od odpadkového koša, ktorý je na odpadky určený. Špinu a neporiadok niekto musí upratať. Pokiaľ tak neurobí pôvodca znečistenia, následné upratovanie zabezpečí mesto. Niekto to zaplatiť musí a spúšťa sa kolotoč, na konci ktorého sme my všetci ako platitelia daní.

Je samozrejmé, že súčasná situácia nie je priaznivá a má ďaleko od normálneho kolobehu života, aký sme žili doposiaľ. Deti nemôžu chodiť do škôl, chýba im sociálny kontakt a tak sa stretávajú kde sa dá a najradšej mimo dohľadu dospelých. Jesť aj piť treba a nič proti tomu, ak si niekde v parku alebo na školskom dvore doprajú jedlo v prenosnom balení, zapité vhodným nápojom bez obsahu alkoholu. Pokiaľ odpadky skončia v smetnom koši, nie je žiadny problém.

Ten vznikne, keď dochádza k požívaniu alkoholu, znečisťovaniu okolia, konfliktom a vandalizmu, spojenému s poškodzovaním okolia tými, ktorí sa pôvodne prišli iba stretnúť a porozprávať sa. Samozrejme, otázne je aj dodržiavanie hygienických zásad a ochrany vlastnej osoby pred možnou nákazou. Prípadný blízky kontakt s cudzími a neznámymi osobami môže mať nepríjemné dôsledky.
Prinášame Vám niekoľko praktických rád, ako sa vyhnúť zbytočným problémom:
– Pri pohybe vonku sa chráňte vhodnými prostriedkami aj odstupom,
– Nekontaktujte sa zbytočne s cudzími a rizikovými osobami, ktoré nepoznáte,
– Dodržiavajte pravidlá slušného správania sa a upracte si po sebe,
– Nerobte iným to, čo sa nepáči vám,
– V prípade ohrozenia opusťte rizikové miesto a kontaktujte MsP-159.

Vážení spoluobčania! Veríme, že aj Vám záleží na čistote a poriadku v našom mesta. Pokiaľ ste svedkami protiprávneho konania alebo znečisťovanie svojho okolia, obráťte sa na bezplatnú tiesňovú linku MsP Prievidza-číslo 159.

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…