24. Feb 2011 7:40

Delimitácia bytovej agendy

Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom mesta, že v súvislosti s racionalizačnými opatreniami mesta  bude delimitovaná agenda prideľovania bytov  z činnosti MsÚ – odboru starostlivosti o občana na spoločnosť zriadenú mestom Prievidza – Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., ako správcu mestského bytového a nebytového fondu. S účinnosťou od 1.marca 2011 obyvatelia mesta môžu žiadosti, týkajúce sa mestskej bytovej problematiky, predkladať na Správu majetku mesta Prievidza, s.r.o.

so  sídlom na Ul. T.Vansovej č. 24 v Prievidzi, a to v stránkových dňoch pre verejnosť :

Pondelok:   od 8.00 h –  do 12.00 h  od 13.00 h – do 15.00 h

Streda:        od 8.00 h – do 12.00 h  od 13.00 h – do 16.00 h

Piatok:       od 8.00h – do 12.00 h

Žiadosti o pridelenie bytu sú i naďalej dostupné na internetovej stránke mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO č. 4 zrušené

4. Oct 2022 14:11
Poslanci VVO č. IV informujú verejnosť, že plánované zasadnutie volebného výboru dňa…

Havária na vodovodnom potrubí – ul. T. Vansovej

4. Oct 2022 8:16
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., upozorňuje obyvateľov, že…

Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. II. -…

3. Oct 2022 16:27
Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. II. - sídlisko PÍLY.