16. Feb 2015 8:27

Cintorín v Necpaloch opäť v prevádzke

Mestská spoločnosť TSMPD dostala súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach (ďalej len RÚVZ), na opätovné pochovávanie na cintoríne v Necpaloch. Mesto a správca cintorína budú počas roka 2015 vyzývať verejnosť, na zazmluvnenie nájmu hrobových miest po svojich predkov.

Mesto Prievidza a Technické služby mesta Prievidza s. r. o. ako správca mestských pohrebísk oznamujú obyvateľom, že na základe súhlasu RÚVZ, bude obnovená činnosť cintorína v Necpaloch.

Na cintorín v Necpaloch je urobený pasport, ktorý je dostupný aj v elektronickej podobe na www.cintoriny.sk . Správa cintorína nemá na tieto hroby ani jednu nájomnú zmluvu. S pozostalými, ktorí majú záujem obnoviť si starostlivosť o hrobové miesta, uzatvorí správa cintorína počas roku 2015 nájomné zmluvy.

Hrobové miesta, o ktoré neprejavia pozostalí záujem do 31. decembra 2015, bude správa cintorína považovať za opustené a ponúkne ich nájom ďalším záujemcom.
Hroby o ktoré nikto neprejaví záujem, budú využívané na ďalšie pochovávanie.

Bližšie informácie poskytne správca cintorína v Pohrebnej službe na mestskom cintoríne na Mariánskej ulici č. 55 v pracovných dňoch od 7.30 h do 16.00 h. Obyvatelia môžu získať informácie aj telefonicky na čísle 046-5413413.

Cintorín mal takmer 40 rokov umorenú činnosť, pričom tam bolo zaznamenané pochovávanie napr. aj v roku 1982, ale nebola k nemu vedená osobitná evidencia. Cintorín slúži zatiaľ ako pietne miesto. Na základe žiadosti správcu pohrebiska bolo vydané v roku 2014 povolenie na ďalšie pochovávanie. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredpokladá rozšírenie existujúceho cintorína. Vlastníkom pozemku, na ktorom sa pohrebisko nachádza, je mesto Prievidza.

Radnica mesta Prievidza získala v roku 2014 súhlas RÚVZ na ďalšie pochovávanie v Necpaloch, čím si zabezpečila rozšírenie kapacít pohrebísk. Preto budú mesto i správca bude počas celého roka využívať svoje informačné kanály, aby verejnosť v čo najširšej miere prejavila záujem o hroby svojich pozostalých.

RTV Prievidza:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.