10. Jul 2013 11:17

Brigádnici revitalizujú jazierko v mestskom parku

V pilotnom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, bolo podporených päť projektov, celkovou sumou 8 500 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko. Jedným z projektov bola revitalizácia Mestského parku v meste Prievidza, v rámci ktorého sa 3.júla 2013 uskutočnilo čistenie plochy pôvodného jazierka.

Na spomínanej brigáde sa okrem členov Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu a dobrovoľníkov zúčastnili aj zamestnanci mestskej spoločnosti UNIPA a zamestnanci mestského úradu v Prievidzi. Mesto Prievidza dostalo grant z nadácie EKOPOLIS a Nestlé pre vodu v krajine v hodnote 1 200€ na podaný projekt: Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi.

Park je situovaný v okrajovej časti mesta Prievidza. Preteká ním rieka Nitra, ktorá tvorí prirodzenú hranicu medzi Prievidzou a Bojnicami. Pozdĺž nábrežia rieky a priľahlého umelého jazierka sú vybudované chodníky, ktoré park spájajú s ďalšími mestskými časťami aj so samotným mestom Bojnice. Takéto plochy dokážu účinne meliorovať klímu v svojom okolí a sú pre kvalitu životného prostredia v urbanizovanom okolí veľmi dôležité. Obyvatelia Prievidze a Bojníc využívajú celoročne park na relaxačné aktivity: prechádzky, beh, kúpanie, cyklistika, stretávanie sa seniorov, mimoškolské aktivity žiakov materských a základných škôl. Brehy rieky Nitry a jazierka postupne zarastajú burinami, inváznymi bylinami a náletovými drevinami, okolie je znečistené odpadkami, ktoré sem prináša rieka alebo samotní návštevníci parku. Mesto Prievidza, ktoré je vlastníkom pozemkov zabezpečuje základnú údržbu a kosenie trávnatých plôch v parku.

Mesto postupne plánuje vyčistenie brehov rieky Nitry a jazierka v parku, odstránenie odpadkov, čistenie chodníkov od nánosov bahna, osadenie lavičiek s prírodného materiálu, vybudovanie ohnísk, osadenie smetných košov – vytvorenie piknikovej zóny, ktorá značným spôsobom zatraktívni prostredie parku a výrazne zlepší možnosti aktívneho trávenia voľného času pre všetky skupiny obyvateľov mesta. Do aktivít projektu budú postupne zapojení členovia a sympatizanti viacerých občianskych združení, neformálnych skupín a obyvatelia mesta formou dobrovoľníctva.

Názov projektu: Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 1 500 €
Požadovaná dotácia z nadácie Ekopolis: 1 200 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 20% – 300 €

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…