14. Nov 2016 11:22

Blokové vyučovanie

Premena tradičnej školy na modernú školu je dlhodobý a veľmi zložitý proces, ktorého podstatou je implementácia inovácií do školskej praxe. V tomto školskom roku 2016/2017 sa pedagógovia zo ZŠ, Ul. P. Dobšinského v Prievidzi pustili do pilotného overovania blokového vyučovani

Predmety, ktoré sa spájajú do bloku sú v jednotlivých triedach a ročníkoch rôzne. Keďže realizácie blokového vyučovania je časovo náročná, zaviedli sme blokové vyučovanie zatiaľ len raz za týždeň, no o prvé skúsenosti sa už môžeme s vami podeliť.
V 3.ročníku sme spojili predmety čítanie a živé čítanie s cieľom venovať sa rozvoju čitateľskej gramotnosti. Snažíme sa u detí vytvoriť pozitívny vzťah k literatúre pre deti, čítaniu, ale predovšetkým naučiť ich pracovať s textom a riešiť tvorivé úlohy. Žiaci 3.A mimoriadne radi pracujú v skupinách a vo dvojiciach kde sa navzájom podporujú a spolupracujú. Tvorivosť a tímovú prácu v nich rozvíja p. uč. Mgr. Zuzana Vrecková.

Žiaci 3.B a 6. A zažili spoločné hodiny v rámci bloku slovenský jazyk a hudobná výchova pod názvom: UČÍME SA NAVZÁJOM. S dobrou náladou a piesňou na perách vstúpili žiaci 3. B triedy medzi kolektív 6. A triedy. Zážitkovou formou spolu strávili dve vyučovacie hodiny s cieľom: čítať s porozumením, reprodukovať text, zostaviť osnovu, pracovať v tíme, hrať roly, dramatizovať text, opakovať gramatické javy.
Deti ani netušili, že prežili obrátenú hodinu, lebo v konečnom dôsledku učili ony a učili sa navzájom tzv. rovesníckym vzdelávaním, pracovali v tíme, kde je dôležité rešpektovať sa navzájom. Pani učiteľky, Mgr. Eva Baničová a Mgr. Mária Machalíková, boli na takto realizovanej hodine len koordinátorkami celého bloku.
Nové metódy, formy práce, zážitkové vyučovanie v blokoch je u detí obľúbené a prijímajú ho s nadšením.

Text: ZŠ Dobšinského

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…