6. Apr 2023 10:36

Autobusovú stanicu v Prievidzi čaká ďalšia rekonštrukcia

11. apríla začne spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS a.s. s druhou etapou rekonštrukcie autobusovej stanice v Prievidzi v hodnote 250 000 eur. Predpokladaná doba rekonštrukčných prác sa odhaduje na 4-5 mesiacov.

Rekonštrukcia sa dotkne nástupíšť 3, 4 a 5 následne nástupíšť 1 a 2. Počas prebiehajúcich prác budú nástupištia premiestnené na dočasné náhradné zastávky v rámci stanice, ktoré sú naplánované len cca. 15 metrov od pôvodných, aby sa minimalizoval dopad na cestujúcich.

Rekonštrukcia zvýši bezpečnosť cestujúcich aj dopravy

Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti na stanici usmernením toku cestujúcej verejnosti v smere od železničnej stanice.

„Chceli by sme zvýšiť bezpečnosť cestujúcich aj v nočných hodinách a to vďaka výkonnému LED osvetleniu a navýšeniu počtu kamier na nástupištiach z 15 na 21,“ skonštatoval zástupca spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS a. s. Mgr. Štefan Straka

Pre zvýšenie komfortu pri cestovaní pribudnú nové lavičky, nová informačná LED tabula, ktorá bude zobrazovať aktuálne odchody autobusov. Súčasťou už zrekonštruovanej časti stanice je aj defibrilátor.

Pribudne zeleň

Plánovaná rekonštrukcia autobusovej stanice počíta aj s rozšírením plôch okrasnej zelene. Pribudne zelený ostrovček a nová zeleň na nástupištiach. Využité budú stálo zelené okrasné kry a kvitnúce rastliny, ktoré dobre znášajú exponované prostredie.

„Po rekonštrukcií častí nástupíšť MHD, na ktoré sa nám ako mestu podarilo získať mimorozpočtové zdroje, vítam aj pokračovanie rekonštrukcie časti prímestskej dopravy. Navrhované riešenie zvyšuje komfort cestujúcich nielen z mesta Prievidza, ale aj širokého okolia a turistov, ktorí zavítajú do nášho regiónu, “ uzavrela primátorka Macháčková.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…