6. Apr 2023 10:36

Autobusovú stanicu v Prievidzi čaká ďalšia rekonštrukcia

11. apríla začne spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS a.s. s druhou etapou rekonštrukcie autobusovej stanice v Prievidzi v hodnote 250 000 eur. Predpokladaná doba rekonštrukčných prác sa odhaduje na 4-5 mesiacov.

Rekonštrukcia sa dotkne nástupíšť 3, 4 a 5 následne nástupíšť 1 a 2. Počas prebiehajúcich prác budú nástupištia premiestnené na dočasné náhradné zastávky v rámci stanice, ktoré sú naplánované len cca. 15 metrov od pôvodných, aby sa minimalizoval dopad na cestujúcich.

Rekonštrukcia zvýši bezpečnosť cestujúcich aj dopravy

Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti na stanici usmernením toku cestujúcej verejnosti v smere od železničnej stanice.

„Chceli by sme zvýšiť bezpečnosť cestujúcich aj v nočných hodinách a to vďaka výkonnému LED osvetleniu a navýšeniu počtu kamier na nástupištiach z 15 na 21,“ skonštatoval zástupca spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS a. s. Mgr. Štefan Straka

Pre zvýšenie komfortu pri cestovaní pribudnú nové lavičky, nová informačná LED tabula, ktorá bude zobrazovať aktuálne odchody autobusov. Súčasťou už zrekonštruovanej časti stanice je aj defibrilátor.

Pribudne zeleň

Plánovaná rekonštrukcia autobusovej stanice počíta aj s rozšírením plôch okrasnej zelene. Pribudne zelený ostrovček a nová zeleň na nástupištiach. Využité budú stálo zelené okrasné kry a kvitnúce rastliny, ktoré dobre znášajú exponované prostredie.

„Po rekonštrukcií častí nástupíšť MHD, na ktoré sa nám ako mestu podarilo získať mimorozpočtové zdroje, vítam aj pokračovanie rekonštrukcie časti prímestskej dopravy. Navrhované riešenie zvyšuje komfort cestujúcich nielen z mesta Prievidza, ale aj širokého okolia a turistov, ktorí zavítajú do nášho regiónu, “ uzavrela primátorka Macháčková.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…