27. Mar 2023 13:10

30-roční seniori v Necpaloch

SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Uplynulo 30 rokov, čo sa pár „Necpaľanov“ rozhodlo, že založí KLUB DÔCHODCOV NECPALY-PRIEVIDZA, neskôr premenovaný na DENNÉ CENTRUM NECPALY. Na začiatku stála chuť a vôľa dôchodcov urobiť niečo v prospech ostatných dôchodcov žijúcich v mestskej časti Necpaly a v zaujímavých aktivitách a rozvoji záujmov svojich členov, pokračuje centrum aj v súčasnosti.

Pri tejto príležitosti udelila primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková ďakovné listy samotnému dennému centru za dlhoročné zabezpečovanie skvalitňovania života a rozvoj tvorivých aktivít pre seniorov. Zároveň udelila ďakovné listy aj samotným členom, ktorí mnohí stáli ešte pri samotnom zrode klubu.

Výročná schôdza mala výnimočný slávnostný charakter spojený s rozdávaním ocenení a minikroniky Denného centra. Nechýbala však ani dôležitá schôdzová časť, nasledovaná zábavou s fašiangovými maskami, tombolou a tancom.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…