10. Jun 2024 8:41

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici

Mesto uzavrelo v týchto dňoch zmluvu si spoločnosťou STRABAG s.r.o. na vykonanie diela: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Mariánskej ulici v Prievidzi. Cena za dielo je 185 216,92 eur s DPH. Projekt sa realizuje s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky.

Predmetom zákazky je stavebno-technické riešenie zvýšenia bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez existujúcu miestnu cestu na Mariánskej ulici, vytvorenie zastávkových pruhov pre bezproblémovú obslužnosť lokality mestskou hromadnou dopravou, vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov, priechodu pre chodcov a úprava trvalého dopravného značenia.

Dielo je rozdelené na štyri etapy s rôznymi termínmi ukončenia. I. a II. etapa, ktoré zahŕňajú nové chodníky z betónovej dlažby, zastávkové zálivy, osvetlenie priechodu a dopravné ochranné zábradlie by mali byť dokončené do 30. augusta. III. a VI. etapa, ktoré zahŕňajú deliace ostrovčeky, autobusové prístrešky, terénne úpravy a trvalé značenie by mali byť sfinalizované a odovzdané do 15. októbra.

„Mesto malo podmienku, aby práce pri objekte samotnej školy boli zrealizované v období letných prázdnin od 1.7. do 27.8., aby práce čo najmenej narúšali a obmedzovali dochádzku do školy,“ vyjadrila sa Ing. Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia.

„Pozitívnou správou je aj fakt, že sa nám na tento projekt podarilo získať dotáciu z MF SR vo výške zhruba 50 tis. eur. na základe schválenej žiadosti v rámci Grantového programu P3 Dotácia na rozvoj regiónov,“ vyjadrila sa primátorka JUDr. Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…