11. Nov 2011 13:36

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…