12. Mar 2023 10:25

ZŠ Sama Chalupku oslavuje 65. výročie

Staručká sedí nad albumom v dumavom tichu večera, žltkavé školské obrázky si dojatá znova prezerá. Tváričky detské, nežné kvety....Uviť z nich vonné vence snáď? Kdeže však v tej tichej izbe všetky tie vence povešať? Dala im svoju mladosť, silu. No i dnes sú jej na ume. Keď hladká rukou zvráskavenou obrázky staré v albume.

Základná škola sa prvý raz otvorila deťom v septembri v roku 1957. Jej bránu prekročili za ten čas tisíce žiakov a stovky učiteľov a vychovávateliek, ktorí odovzdali a neustále odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladým generáciám.

„3. marca sme si toto výročie pripomenuli veľmi milým stretnutím s našimi bývalými zamestnancami. Všetci svojou každodennou poctivou prácou písali dejiny našej školy a nechali v nej kus seba samého. Bolo krásne sledovať, ako si v hlúčkoch spomínajú, rozprávajú, mnohí sa totiž videli po mnohých rokoch,“ hovorí pedagogička Alžbeta Pňačeková.

Poďakovať sa súčasní pracovníci boli aj bývalým kolegom do Domu seniorov v Bojniciach  95. ročnému pánovi Oskarovi Bielikovi, ktorý pôsobil na škole od jej založenia v roku 1957 a stále čipernej 92. ročnej Stázke Grossovej.

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…