3. Sep 2014 11:04

Zmluva o spolupráci „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“

Na základe podnetov od obyvateľov mesta Prievidza, volebného výboru obvodu č. 3 a mesta Bojnice ohľadom riešenia rozvoja a budovania trás pre cyklistov, bola spracovaná spoločnosťou arch. in. s. r. o. Prievidza v roku 2014 štúdia „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Zmluvy o spolupráci medzi mestom Prievidza a mestom Bojnice. Mesto Bojnice schválilo uznesením č. 118/2014 zo dňa 26.06.2014 návrh uzatvorenia zmluvy o spolupráci zmluvných strán pre realizáciu akcie „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.

Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán, že za podmienok dohodnutých v zmluve zabezpečia na vlastné náklady vypracovanie Projektovej dokumentácie a následne po vyhlásení relevantných výziev na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podajú žiadosť na realizáciu projektu: „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“.

Celý zámer bude spolufinancovaný mestom Prievidza vo výške 50% z celkových nákladov a mestom Bojnice vo výške 50 %. V roku 2015 je predpoklad vyhlásenia výzvy na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v oblasti realizácie zlepšenia podmienok pre cyklodopravu. Podľa spracovanej štúdie je celková dĺžka cyklotrasy 9,1 km, z toho v k. ú. Prievidza 4,3 km a v k. ú. Bojnice 4,7 km. Odhad výšky nákladov na investičný zámer je 1,5 mil. €.
Trasa cyklotrasy je k dispozícii TU.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.