22. Dec 2023 10:37

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV MHD A ZAVEDENIE NOVÉHO RANNÉHO SPOJA DO PRIEMYSELNÉHO PARKU.


Vážení cestujúci, od 1.1.2024 dôjde k zmenám v cestovných poriadkoch pre MHD v Prievidzi a Bojniciach. Súčasťou tejto zmeny sú aj zmeny názvov autobusových zastávok. Viac informácií nájdete na https://www.sadpd.sk/od-1-1-2024-mhd-prievidza-bojnice…/ Cestovné poriadky platné od 1.1.2024 nájdete na https://www.sadpd.sk/mestska-hromadna-doprava/#prievidza

THP pracovníci v priemyselnom parku tak budú mať možnosť sa ráno dostať do práce novým spojom na linke č. 83 s príchodom do Priemyselného parku pred 7 hod ráno. Tento spoj bude vedený ako nasledujúci spoj k linke č. 44, čiže cestujúci sa tak dostanú do Priemyselného parku zo sídliska Necpaly a Kopanice bez prestupu.

Odchod z autobusovej stanice bude o 6:31.

Zároveň dochádza k drobným časovým zmenám z dôvodu zosúladenia cestovných poriadkov s reálnym časom jazdy, zabezpečenia lepších prestupov na iné spoje a zabezpečenia taktov.

Spoj č. 51 na linke č. 51 bude zároveň predĺžený a bude začínať o 15:00 zo zastávky Športová hala, namiesto zastávky Bojnice, Nemocnica.

Od 1. januára dôjde aj k zmenám názvov niektorých zastávok.

Zmeny od 1.1.2024:

Linka č. 10 – spoj 75 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza,SAD z 15:45 na 15:50

Linka č. 40 – spoj 55 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza, Kolotoč z 13:45 na 13:47 z dôvodu nadväznosti na vlak R749 Bojnice (Bratislava – Prievidza)

Linka č. 50 – spoj 103 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza,SAD z 18:50 na 18:55

Linka č. 51 – spoj 51 – predĺženie spoja. Spoj pôvodne začínajúci na zastávke Bojnice,nem. bude od zmien cestovných poriadkov začínať na zastávke Prievidza, šport.hala o 15:00hod.

spoj 53 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza, SAD z 14:52 na 14:45

spoj 55 – predĺženie spoja. Spoj pôvodne jazdiaci na trase Prievidza, aut.st. – Prievidza, okr. súd bude po zmenách začínať aj končiť na zastávke Prievidza,SAD.

spoj 107 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza, SAD z 14:10 na 14:15

Linka č. 83 – spoj 6 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza, Brose z 15:20 na 15:18

spoj 11 – nový spoj s odchodom o 6:31 zo zastávky Prievidza, aut.stanica. Spoj bude ako pokračujúci k spoju 7 na linke č. 44.

Obrázok zmien názvov zastávok

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…