28. Jun 2018 8:05

Zmena termínu zasadnutia Výboru volebného obvodu č. 2

Výbor volebného obvodu č. 2 - sídliska Píly - oznamuje obyvateľom zmenu termínu svojho júloveho zasadnutia.

Pôvodne planovaný termín 5. júl 2018 sa mení na 12. júl 2018 (štvrtok) o 17:00 v KaSS Prievidza na Ul. F.Madvu č. 11 na I. poschodí.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…