4. Feb 2020 8:14

Zmena termínu zasadnutia komisie starostlivosti o obyvateľov

Oznamujeme verejnosti, že 12.2.2020 sa riadne rokovanie komisie nebude konať. Najbližšie zasadnutie bude v mesiaci marec podľa zverejneného plánu, t.j. 18.3.2020 o 15.30 h v zasadačke odboru školstva a starostlivosti o občana na MsÚ v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…