4. Sep 2019 6:08

Zmena termínu VVO2

Zasadnutie výboru volebného obvodu II - sídlisko Píly sa uskutoční ŠTVRTOK 5. septembra o 16.30 h v klubovni Domu kultúry na Ul. F.Madvu č. 11 na I. poschodí. Ing. Ľuboš Jelačič, predseda VVO II

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…