23. Jul 2013 14:35

Získajte finančnú podporu na projekty pre mládež

Slovenský inštitút mládeže - Iuventa upozorňuje mladých ľudí na dvojicu programov, ktoré sú zamerané na aktívne zapájanie mladých ľudí do verejného života. Na projekty je možné získať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu. Žiadosti treba národnej agentúre predložiť do 1. októbra 2013.

KomPrax

Neporiadok v parku, schátrané detské ihrisko, chýbajúce kultúrne či športové podujatia. Aj toto sú niektoré z problémov, ktoré identifikovali mladí ľudia vo svojom okolí a rozhodli sa ich zmeniť v rámci projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.

Tento program ponúka mladým ľuďom sériu interaktívnych víkendových školení, v rámci ktorých pracujú na rozvoji svojich zručností, ktoré ocení každý zamestnávateľ – komunikácia, tímová spolupráca, projektové myslenie, či finančná gramotnosť. Súčasťou vzdelávania je aj praktická úloha v podobe jednoduchého projektu, ktorý si mladí ľudia vymyslia od začiatku sami, sami si ho naplánujú, zrealizujú aj vyhodnotia.

Každý účastník získa finančný príspevok na svoj projekt do výšky 200 €. Celým procesom ich sprevádza dvojica skúsených školiteľov. Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu je celé vzdelávanie bezplatné a realizuje sa vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke www.komprax.sk.

Mládež v akcii

Mládež v akcii je druhým programom, ktorým sa európska únia snaží podporiť aktivity mladých ľudí. Všetci záujemcovia majú teraz možnosť predložiť svoju žiadosť o podporu do 1. októbra 2013. V rámci tohto projektu je možnosť zapojiť sa do dvoch akcií.

Prvou akciou programu sú projekty mládežníckej demokracie, ktorých cieľom je vyvolať u mladých ľudí pocit zodpovednosti k štátu na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Pre realizáciu projektu je nevyhnutné partnerstvo so zahraničným partnerom. Dobrým príkladom je projekt Mládežníckej demokracie pod názvom Student Councils – Stand Closer, ktorý realizovala Rada mládeže Žilinského kraja bol zameraný na pochopenie participácie mladých ľudí na verejnom živote, aktívne občianstvo a prezentačné schopnosti. Partnermi projektu boli členovia študentských rád z Francúzska, Českej republiky, Talianska a Rumunska. Cieľom projektu bola práca a porovnanie fungovania študentských rád ako forma participácie mladých ľudí a vyjadrenie ich potrieb prostredníctvom štruktúrovaného dialógu na úrovni žiackych školských rád.

Druhou akciou programu sú stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku, ktoré sú zamerané na aktívne zapájanie mladých ľudí do politických procesov v širšom zmysle slova, ktoré sa ich bezprostredne týkajú a majú na nich dopad. Projekty podporujú aj vytváranie poradného orgánu, ktorý pozostáva zo zástupcov mladých ľudí so zástupcami na miestnej a regionálnej úrovni o riešení nastolených problémov. Na tento typ projektu nie je potrebný zahraničný partner.

V oboch typoch akcií je možné získať finančné krytie na 75% reálnych nákladov na projekt (max. do výšky 50 000 EUR). Viac informácií je k dispozícii na stránke www.mladezvakcii.sk v časti Dokumenty, kde je aj Sprievodca programom Mládež v akcii na rok 2013.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…