17. Aug 2023 12:05

Získajte financie na svoj projekt a podporte podnikavosť mladých.

Mesto Prievidza si dovoľuje upozorniť podnikateľské subjekty na možnosť zapojenia sa do výzvy, ktorú vyhlásila Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania a vyhlasuje ju v mene Ministerstva hospodárstva.

Môžete získať dotáciu na realizáciu projektu, ktorý rozvíja podnikavosť a podnikateľské kompetencie!

SBA podporí projekty, ktoré napríklad:

  • podnecujú k iniciatívnosti, angažovanosti
  • rozvíjajú mäkké zručnosti potrebné pre rýchlo meniaci sa trh práce budúcnosti
  • rozvíjajú tímovú spoluprácu, kritické myslenie a sebauvedomenie
  • inovatívnym spôsobom pracujú s rozvojom žiakov a učiteľov
  • nie sú primárne zamerané na finančnú a ekonomickú gramotnosť

Formou dotácie podporí SBA tých z vás, ktorí sa svojimi projektami zameriavajú na rozvoj podnikavosti u žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ alebo učiteľov.

Podporené projekty by mali svojimi aktivitami rozvíjať podnikavosť tak, ako ju definuje rámec EntreComp vydaný Európskou komisiou.

Do Výzvy je možné prihlásiť sa od: 13. 08. 2023 do: 05. 09. 2023

Znenie výzvy nájdete na linku : Vyzva_Podnikatelske_vzdelavanie_final.pdf (npc.sk)

Viac informácii o výzve : Rozvíjajte podnikavosť! (npc.sk)

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…