22. Aug 2011 11:27

Zimný štadión s novým systémom chladenia

Slávnostným prestrihnutím pásky primátorkou mesta Katarínou Macháčkovou bolo vo štvrtok 18. augusta uvedené do prevádzky chladiace zariadenie na tvorbu a udržiavanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Prievidzi. Tento finančne náročný projekt bol pripravovaný v spolupráci so spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o. Opodstatnenosť tohto projektu je odzrkadlená prioritou podporovať mládežnícky šport v našom meste a zároveň zabezpečiť sprístupnenie zimného štadióna pre širokú verejnosť.

Prečo modernizácia techniky?

Pôvodný systém chladenia a vytvárania ľadovej plochy bol zabezpečovaný cez zastaraný chladiaci systém na báze čpavku. Tento bezfarebný plyn je v prípade úniku pre ľudí veľmi nebezpečný. V živej pamäti záchranných zborov rezonuje únik bezfarebného plynu – čpavku – v športovom areáli v Rožňave začiatkom júna tohto roku. Z dlhodobejšieho hľadiska by bolo využívanie zastaraného systému chladenia hazardom voči obyvateľom mesta. Preto sa táto investícia zaradila medzi tie rozhodnutia, ktoré majú taktiež prispievať ku skvalitneniu života v celej Prievidzi.

Niekoľko technických parametrov:

1. Nová strojovňa spĺňa bezpečnostno-technické požiadavky, dané súčasnou európskou legislatívou, ktorá je v SR zohľadnená vo vyhláške č.518/2009 Zz.

2. Strojovňa pracuje v plne automatickom režime s občasnou kontrolou oprávnenou osobou.
3. Kompresory sú dodané renomovaným nemeckým výrobcom. Elektromotory vrátane systému riadenia s výstupom riadiacich a ovládacích parametrov pracujú pomocou dotykovej obrazovky. Informovanosť o poruchách celého chladiaceho systému je zabezpečená cez SMS správy zainteresovaným zodpovedným osobám. Príkon jedného elektromotora je 50 kW, pričom v horúcich mesiacoch sú v činnosti maximálne dva elektromotory, v chladných, najmä zimných mesiacoch, postačí udržiavací výkon pri chode jedného kompresora a teda aj elektromotora.
4. Kondenzačná strana je vyhotovená systémom BALTIMORE-BALTIGUARD a má výkon 800 kW.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…