18. Jun 2024 14:21

Zelený projekt pre seniorov

V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s partiou dobrovoľníkov zo Slovenských elektrární, a.s. priestor pred vchodom do Zariadenia pre seniorov na ulici J. Okáľa.

V úprave priestorov pre seniorov chceme pokračovať. Zahlasujte prosím do 30.06.2024 za máš projekt: Zelený projekt pre seniorov. Pomôžete nám tak získať viac peňazí na zveľadenie priestorov, v ktorých trávia skoršie narodení svoje dni. Hlasovanie je verejné, hlasovať môžu aj vaši priatelia, kolegovia, známi či rodina.

Ide o nadstavbový projekt k Nášmu mestu, spolu 16 projektov sa uchádza o finančnú dotáciu od Slovenských elektrární. Medzi projekty donor rozdelí 12 000,- €, desiati hlasujúci budú odmenení.

Link na hlasovanie je tu: Ukážte sa v dobrom svetle | Slovenské Elektrárne, a.s. (seas.sk)

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…