20. Jul 2010 17:07

Zelená ulica rozšírila rady prievidzských komunikácií!

Dňa 29. 6. 2010 sa rady prievidzských ulíc rozšírili o ďalšiu novopomenovanú ulicu, ktorá sa svojím umiestnením začlenila do časti mesta Necpaly. Úzka ulička odpájajúca sa z Poľnej ulice vedie k rodinným domom, ktorých výstavba sa realizuje v lokalite známej pod názvom Vrchy.

Uznesením č. 172/10 sa tak zoznam ulíc upravil o názov ďalšej z existujúcich komunikácií mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…