20. Jul 2010 17:07

Zelená ulica rozšírila rady prievidzských komunikácií!

Dňa 29. 6. 2010 sa rady prievidzských ulíc rozšírili o ďalšiu novopomenovanú ulicu, ktorá sa svojím umiestnením začlenila do časti mesta Necpaly. Úzka ulička odpájajúca sa z Poľnej ulice vedie k rodinným domom, ktorých výstavba sa realizuje v lokalite známej pod názvom Vrchy.

Uznesením č. 172/10 sa tak zoznam ulíc upravil o názov ďalšej z existujúcich komunikácií mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.