5. Jun 2014 10:53

ZÁZRAČNÝ SVET MIROSLAVA CIPÁRA – od kresby po grafický dizajn

Art galéria mesta Prievidza bude v období od 10. júna do 10. júla 2014 miestom prezentácie tvorby významného slovenského výtvarníka – ilustrátora, grafika, maliara – Miroslava Cipára. Väčšina z nás ho pozná predovšetkým ako ilustrátora desiatok kníh pre deti s rozpoznateľným rukopisom typických cipárovských postavičiek. Jeho tvorba je však omnoho širšia – okrem ilustrácie sa venuje voľnej tvorbe – komornej i monumentálnej kresbe, maľbe a plastike, voľnej i užitej grafike a grafickému dizajnu. Mnohé celoslovensky významné podujatia i inštitúcie – Bienále ilustrácií Bratislava, Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenská národná galéria - majú geniálne jednoduchú a vtipnú značku – logotyp z jeho autorskej dielne, ktorý sa nám vryl pod kožu. Majstrovstvo, talent a tvorivá energia tohto výtvarníka doposiaľ prekvapujú priaznivcov umenia a kunsthistorikov originalitou, pre ktorú sú nútení opúšťať vžité výtvarné kritériá ... V Art galérii mesta Prievidza sa tento vitálny tvorca na prahu svojej osemdesiatky predstaví kolekciou kresieb, ilustrácií a grafického dizajnu primeranou dispozíciam galérie, v kurátorskej koncepcii profesora Ľubomíra Longauera, autora jednej z posledných monografií o Miroslavovi Cipárovi. Mgr. A. Lomnická

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…