3. Feb 2016 12:38

Záverečná správa ITF Slovakiatour Bratislava 2016 a horná Nitra

Výstavný areál Incheba v Bratislave patril v dňoch 28. až 31. januára cestovaniu a gastronómii. Konal sa tam 22. ročník veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a 23. ročník veľtrhu gastronómie Danubius Gastro. Veľtrhy sprevádzali špecializované výstavy Poľovníctvo a Oddych, Wellness a Fitness, výstava obalových materiálov a baliacej techniky Gastropack a výstava strojov a technológií pre obchody Exposhop. Veľtrhy prilákali 70 174.

Na veľtrhoch sa predstavilo spolu 732 vystavovateľov z 21 krajín, od susednej Českej republiky až po vzdialenú Indiu. Návštevníci dostali informácie od národných centrál cestovného ruchu, cestovných kancelárií, slovenských regiónov, miest, obcí, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a ďalších subjektov pôsobiacich v tomto sektore.

V pestrom komplexe veľtrhu mala vlastný výstavný stánok aj Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE. Podporu a finančnú pomoc poskytlo ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNEJ NITRY. Vďaka tejto spolupráci a profesionálnemu prístupu pracovníkov OOCR bol na veľtrhu predstavený turistický potenciál členov organizácie a zároveň všetko pozoruhodné a hodnotné na území okresu Prievidza – príroda, historické pamiatky, zariadenia CR a pripravované podujatia – všetko, čo vytvára pohodu a dobré podmienky pre dovolenky, oddych, aktívne trávenie voľného času a poznávanie. Reakcie návštevníkov a zástupcov médií potvrdili, že bol veľmi dobre zvolený aj hlavný motív expozície – 120. výročie zavedenia železnice na území hornej Nitry a model prievidzského rušňového depa.

Vo výstavnom stánku HORNEJ NITRY boli počas celého veľtrhu predsedníčka predstavenstva OOCR pani Helena Dadíková, zástupnyne oblastnej organizácie CR, mesta Prievidza, Klubu železničných modelárov Bojnice a dva dni aj predseda ZMOHN pán Vojtech Čičmanec. Kus srdca a atmosféru nášho regiónu do výstaviska priniesli aj umelci – FS Hájiček z Chrenovca – Brusna, Ľudová hudba Ľuboša Hrdého z Opatoviec nad Nitrou, skupina historickej hudby Tormen z Prievidze, FS Košarinka z Temeša a Detská ľudová hudba spod Rokoša z Nitrianskeho Rudna.

Aktivitou, ktorá je už typická pre HORNÚ NITRU, je príchod delegácie primátorov a starostov. Ing. Vojtech Čičmanec sa k tomu vyjadril nasledovne: „Primátori a starostovia svojou autoritou a priazňou pomáhajú rozvoju regiónu a cestovného ruchu a na veľtrhu to svojou prítomnosťou potvrdzujú. Som veľmi rád, že medzi nás prišiel aj Ing. Michal Sýkora, predseda ZMOS a mohli sme mu osobne v našom stánku zablahoželať k oceneniu “Osobnosť cestovného ruchu”, ktoré mu bolo udelené na ITF Slovakiatour. Naším cieľom na tomto veľtrhu bolo odprezentovať HORNÚ NITRU ako celistvé územie a podľa ohlasov sa náš cieľ naplnil. Už len banner si erbami miest a obcí okresu pútal pozornosť návštevníkov“.

Ďalším magnetom v našom stánku bola primátorka Prievidze JUDr. Katarína Macháčková, ktorá na veľtrhu prevzala cenu za víťazstvo Prievidze v súťaži „Najkrajšie mesto Slovenska“ v roku 2015. Ďalšími vzácnymi hosťami v stánku HN boli štátny tajomník MDVRR SR Ing. František Palko, generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu na MDVRR SR Ivana Magátová, prezident SACKA Ing. Stanislav Macko, výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región PhDr. Eva Frývaldská a ďalší predstavitelia MDVRR SR, profesných zväzov, médií, slovenského klubu FIJET atď., ktorých skúsenosti a podnety boli obohatením našej činnosti.

PaedDr. Sylvia Maliariková, výkonná riaditeľka OOCR RHNB vo svojom hodnotení účasti o.i. uviedla: „Medzinárodný veľtrh Slovakiatour poskytuje širokej verejnosti obrovské množstvo informácií v oblasti cestovania, ale zároveň pre odborníkov vytvára platformu, ktorá nemá obdobu na Slovensku. Tu nás vyhľadávajú jednotlivci a organizácie so zaujímavými ponukami a oboznamujeme sa s inováciami a novými trendami v takej koncentrácii, v akej sa to už počas roka neopakuje. Veľmi si vážime aj to, že tu máme možnosť stretnúť sa s veľkým počtom novinárov a pozvať ich na podujatia, ktoré budeme v našom regióne realizovať“.


Kontakty:
OOCR REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE
info@bojnice.eu; 0905 205 217; Hurbanovo námestie 47, 972 01 Bojnice, www.bojnice.eu

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNEJ NITRY
zmos.prievidza@gmail.com; 0905 585 497; Cesta V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…