4. Nov 2014 6:49

Záujem o umelecké vzdelávanie detí stúpa

Základná umelecká škola L. Stančeka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza zabezpečuje v tomto školskom roku výchovu a umelecké vzdelávanie spolu 1066 žiakom v štyroch odboroch : 449 žiakov v hudobnom odbore, 308 žiakov vo výtvarnom odbore, 248 žiakov v tanečnom odbore a 61 žiakov v literárno – dramatickom odbore.

Záujem rodičov o plnohodnotné umelecké vzdelávanie svojich detí z roka na rok stúpa, o čom svedčí aj nárast počtu žiakov ZUŠ. V tomto školskom roku stúpol celkový počet žiakov ZUŠ o 266 detí. Priestory ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ulici sú pre takýto počet žiakov kapacitne nepostačujúce a nevyhovujúce. Žiakmi prípravného štúdia ZUŠ sú prevažne deti predškolského veku. Zabezpečenie dochádzania týchto detí na vyučovanie do kmeňových priestorov ZUŠ je pre rodičov časovo náročné a častokrát problematické, preto mesto Prievidza, ako zriaďovateľ uvedených škôl, vyšlo v ústrety rodičom a podalo žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zriadenie elokovaných pracovísk ZUŠ, vďaka čomu bude možné zabezpečovať prípravné umelecké štúdium detí predškolského veku priamo v priestoroch jednotlivých materských škôl.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…