6. Oct 2010 15:00

Zástupcovia Transparency International Slovensko navštívili Prievidzu

Prievidza v rámci projektu Transparentné mesto aktívne spolupracuje s Transparency International Slovensko. Zástupcovia organizácie sa v stredu 6. októbra 2010 stretli na pôde mesta s viceprimátorom Milanom Dérerom a vedúcimi odborov Mestského úradu v Prievidzi. Cieľom projektu je systémovo obmedzovať korupciu a posilniť transparentnosť v meste. Na júnovom rokovaní sa poslanci Mestského zastupiteľstva venovali aj procesu zavedenia nových trendov v meste Prievidza.

Jedným z nich bol aj projekt Transparentné mesto, ktorého iniciátorom bol viceprimátor Milan Dérer.

Následne sa počas septembra začala realizovať prvá z troch fáz projektu Transparentné mesto, ktorá pozostáva z dotazníkov a vnútorného auditu zameraného na existujúci stav transparentnosti, otvorenosti a kvality protikorupčných mechanizmov v meste Prievidza. Audit sa týka oblastí ako predaj a prenájom majetku, obsadzovanie voľných miest a postov, verejné obstarávanie, prístup k informáciám o fungovaní samosprávy, etika volených predstaviteľov a zamestnancov mesta, transparentné územné plánovanie, dotačná politika mesta a iné.

Druhou fázou bude príprava smerníc a pravidiel smerujúcich k väčšej transparentnosti a fázou implementácie týchto pravidiel do fungovania samosprávy sa zavŕši celý proces, ktorý má podľa odhadov trvať približne pol roka.

Zástupcovia organizácie Transparency International Slovensko s vedúcimi odborov predebatovali postupy a fázy projektu, v rámci ktorých budú spoločne kooperovať. Po audite a príprave návrhu balíčka protikorupčných opatrení zo strany TIS bude totiž nasledovať jeho zavedenie do praxe samotným mestom Prievidza.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…