6. Oct 2010 15:00

Zástupcovia Transparency International Slovensko navštívili Prievidzu

Prievidza v rámci projektu Transparentné mesto aktívne spolupracuje s Transparency International Slovensko. Zástupcovia organizácie sa v stredu 6. októbra 2010 stretli na pôde mesta s viceprimátorom Milanom Dérerom a vedúcimi odborov Mestského úradu v Prievidzi. Cieľom projektu je systémovo obmedzovať korupciu a posilniť transparentnosť v meste. Na júnovom rokovaní sa poslanci Mestského zastupiteľstva venovali aj procesu zavedenia nových trendov v meste Prievidza.

Jedným z nich bol aj projekt Transparentné mesto, ktorého iniciátorom bol viceprimátor Milan Dérer.

Následne sa počas septembra začala realizovať prvá z troch fáz projektu Transparentné mesto, ktorá pozostáva z dotazníkov a vnútorného auditu zameraného na existujúci stav transparentnosti, otvorenosti a kvality protikorupčných mechanizmov v meste Prievidza. Audit sa týka oblastí ako predaj a prenájom majetku, obsadzovanie voľných miest a postov, verejné obstarávanie, prístup k informáciám o fungovaní samosprávy, etika volených predstaviteľov a zamestnancov mesta, transparentné územné plánovanie, dotačná politika mesta a iné.

Druhou fázou bude príprava smerníc a pravidiel smerujúcich k väčšej transparentnosti a fázou implementácie týchto pravidiel do fungovania samosprávy sa zavŕši celý proces, ktorý má podľa odhadov trvať približne pol roka.

Zástupcovia organizácie Transparency International Slovensko s vedúcimi odborov predebatovali postupy a fázy projektu, v rámci ktorých budú spoločne kooperovať. Po audite a príprave návrhu balíčka protikorupčných opatrení zo strany TIS bude totiž nasledovať jeho zavedenie do praxe samotným mestom Prievidza.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…