25. Oct 2021 10:45

Zasadnutie MsZ - 25. október 2021

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi rokovali dňa 25. októbra 2021.

Na programe októbrového rokovania MsZ boli nasledovné body:

– Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi

– Obchvat mesta Prievidza – návrhy zmlúv o prenechaní stavby do dočasného užívania a o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií

– Návrh zmeny výšky nájmu Dodatkom č. 5 k Nájomnej zmluve č. 24/2014 zo dňa 27. 05. 2014 uzatvorenej so spol. TSMPD, s.r.o.

– Zmena kofinancovania projektu s názvom „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“

– Majetkovoprávne veci

– Diskusia pre obyvateľov (od 10. 00 h do 11.00 h)

– Interpelácie poslancov

– Diskusia poslancov a poslanecké podnety

Podrobné materiály nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…